Om mig

Copyright © All Rights Reserved

MARIE ERIKSSONS ÖVERSÄTTNING

Om mig

 

STUDIEBAKGRUND

I nuläget läser jag vårdadministrationsprogrammet vid Umeås universitet. En del av beslutet att läsa det programmet var att få utbildning i medicinsk terminologi både på svenska och engelska, vilket förhoppningsvis kommer att ge mig kunskapsgrunden som krävs för att översätta medicinska texter från engelska till svenska.

 

Jag tog min masterexamen i översättning från Lunds universitet vårterminen 2015. Under den första terminen fick jag en grundläggande kunskap om översättningsforskning och fick också bekanta mig med översättning av olika genrer. Under andra terminen läste jag kurser som terminologi, tillämpad översättningsteori och översättning från danska.

 

Jag tog min kandidatexamen från Högskolan Dalarna våren 2013. Min examen var i engelska samt kurser i svenska och japanska.

 

INTRESSEOMRÅDEN

Om jag fick välja det enda jag fick översätta i resten av mitt yrkesverksamma liv skulle jag utan tvekan välja fantasy och science-fiction. Båda genrerna har språkliga utmaningar som man sällan möter någon annanstans samtidigt som de också innehåller en berättarglädje som jag gärna vill försöka fånga och förmedla på ett helt annat språk. Jag har alltid haft en stark läslust och har själv dessutom skrivit skönlitteratur sedan jag lärde mig skriva. Jag vet att jag har en känsla för det konstnärliga språket.

 

Inom den fackspråkliga sidan kan jag översätta allmänspråkliga texter. Jag har provat att översätta texter ur olika genrer inom min utbildning och insåg att jag presterade bäst med texter inom genrerna populärvetenskap, medicin och skönlitteratur.

Jag har gått en kurs i medicinsk terminologi som hölls av Sveriges Facköversättarförening, SFÖ. Bevis på detta kan ges vid förfrågan.

 

KURIOSA

Självklart är jag också intresserad på ett allmänt plan av språk och ett av mina mål i livet är att kunna så många som möjligt. I nuläget lär jag mig japanska för att i framtiden kunna erbjuda översättning från japanska till svenska. Jag vet ännu inte vilket språk jag ska välja sedan.